FANDOM


Delete-icon.png Ten artykuł został oznaczony jako kwalifikujący się do ekspresowego skasowania.
Stub-icon.png Ta strona to zalążek artykułu. Jeśli możesz, rozbuduj go.

Yoylemap jest mapa, która pokazuje całą Goiky. Po raz pierwszy pojawił się w lśniącym, gdy używa go do liściowe teleportować się do Yoyleland. Okazało się ponownie w Tak, Kto? Chcę wiedzieć, kiedy poleciał na twarz liściastych, a ona używana do teleportu do Yoyleland. Został on później zburzony przez Pin.
Ciekawostki Yoyle Mapa pokazuje Goiky Canal, Dream Island, Yoyleland i miejsce, gdzie BFDI (A) jest gospodarzem. Jeśli Pin nie zgrywać się na mapę, może znaleźli Dream Island. Mapa była prawdopodobnie nieaktualne jednak. Nie było możliwe na innej zapasowe Yoylemap, własność firey dostał zapasowy Wyszukiwanie Kopanie a on powiedział: "2763 mil!" Jednakże, może to brak możliwości teleportacji, że jeden liściastych zawiera.